FUNDUSZ EUROPEJSKI DLA MAŁOPOLSKI ROK 2015

 

Zwiększenie konkurencyjności firmy Enix Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnych maszyn niezbędnych do produkcji nowego wyrobu.

 
 

Malopolska - Uniós támogatás 2015

UE - Uniós támogatás 2015