PROJEKT

wizualizacja

Nazwa projektu: Zwiększenie konkurencyjności firmy ENIX Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnych maszyn niezbędnych do produkcji nowego wyrobu

Przedmiot projektu: Zakup maszyn niezbędnych do produkcji innowacyjnych grzejników

  1. Zakup środka trwałego – maszyna do montowania grzejników
  2. Zakup środka trwałego – maszyna do stożkowania profili stalowych

 

Zapytania ofertowe:
17.03.2015 Zapytanie ofertowe na dostawę maszyny do montowania grzejników i maszyny do stożkowania profili stalowych.
[OTWÓRZ ZAPYTANIE OFERTOWE]

 

 

 

Grzejniki dekoracyjne / łazenkowe / ozdobne