Wstecz

Czym się różni instalacja grzewcza otwarta od zamkniętej?

Czym jest instalacja otwarta? Charakteryzuje się tym, że naczynie wzbiorcze stanowi jej zabezpieczenie, zaś czynnik grzewczy, który w niej krąży, jest w stałym kontakcie z powietrzem atmosferycznym, co powoduje korozję grzejników, kształtek i rur (stanowiących części instalacji grzewczej). Co jeszcze powinniśmy wiedzieć? Otóż w przypadku instalacji otwartej pojawia się kwestia ubytku wody – wynika to np. z faktu, że po prostu zachodzi proces parowania…
dodano: 27 lipca, 2016

Czym jest instalacja otwarta? Charakteryzuje się tym, że naczynie wzbiorcze stanowi jej zabezpieczenie, zaś czynnik grzewczy, który w niej krąży, jest w stałym kontakcie z powietrzem atmosferycznym, co powoduje korozję grzejników, kształtek i rur (stanowiących części instalacji grzewczej). Co jeszcze powinniśmy wiedzieć? Otóż w przypadku instalacji otwartej pojawia się kwestia ubytku wody – wynika to np. z faktu, że po prostu zachodzi proces parowania czynnika grzewczego, szczególnie w sytuacji, gdy jest to woda. Jeżeli brakuje wody, to wówczas należy ją uzupełniać. Powinniśmy mieć jednak na uwadze, że woda, której jakość nie stoi na wysokim poziomie, stanowi dodatkową przyczynę korozji.

Natomiast jeśli chodzi o instalację o charakterze zamkniętym, to zabezpiecza ją przeponowe – a więc zamknięte – naczynie wzbiorcze. Co to oznacza? Nie dochodzi do kontaktu wody, która krąży w instalacji, z powietrzem atmosferycznym. Łatwo domyślić się, że jest to istotny atut. Korozja, owszem, niekiedy występuje, jednakże możliwość jej pojawienia się jest dość mocno ograniczona. Warto wiedzieć, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby przeponowe naczynie wzbiorcze umieścić w okolicy źródła ciepła (np. kotłownia). To duża zaleta w porównaniu do odpowiednika otwartego, który może znaleźć się jedynie w najwyżej położonym miejscu instalacji grzewczej.