Wstecz

Czy izolacja rur grzejnikowych jest konieczna?

Izolacja rur c.o. to prosty i skuteczny sposób na podniesienie efektywności instalacji grzewczej. Zapobiega utratom energii, gdyż rury pozbawione izolacji szybko tracą ciepło, ponadto są narażone na uszkodzenia mechaniczne. Utracone ciepło jest rekompensowane poprzez pobór większej ilości paliwa lub energii. Dzieje się to ze stratą zarówno dla środowiska naturalnego, jak i naszych portfeli. Dlaczego warto zainwestować w izolację? Izolacja jest prosta do założenia oraz stosunkowo…
dodano: 26 kwietnia, 2016

Izolacja rur c.o. to prosty i skuteczny sposób na podniesienie efektywności instalacji grzewczej. Zapobiega utratom energii, gdyż rury pozbawione izolacji szybko tracą ciepło, ponadto są narażone na uszkodzenia mechaniczne. Utracone ciepło jest rekompensowane poprzez pobór większej ilości paliwa lub energii. Dzieje się to ze stratą zarówno dla środowiska naturalnego, jak i naszych portfeli.

Dlaczego warto zainwestować w izolację?

Izolacja jest prosta do założenia oraz stosunkowo tania. Ponadto nowoczesne materiały są w stanie wytrzymać długotrwałą ekspozycję nawet na bardzo wysokie temperatury oraz zapobiegają skraplaniu się pary wodnej na powierzchni rury. Co więcej, niekiedy izolacja rur, zarówno tych doprowadzających ciepło, jak i odprowadzających chłodną wodę, jest obowiązkowa z prawnego punktu widzenia. Dzieje się tak chociażby w przypadku rur grzewczych prowadzonych przez nieogrzewane pomieszczenia, przez pomieszczenia o wysokiej wilgotności albo te, w których znajduje się źródło ciepła (np. kocioł) lub temperatura obliczeniowa nie przekracza 12ºC.

Poza tym warto pamiętać o uwarunkowaniach budowlanych. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) możemy przeczytać, że izolacja cieplna wodnej instalacji ogrzewczej musi odpowiadać zapisom znajdującym się w Polskiej Normie dotyczącej termoizolacji rurociągów, urządzeń oraz armatury (§ 135 ust. 8). Z kolei w § 267 ust. 8 ww. rozporządzenia znajduje się zapis mówiący, że izolacja w instalacji grzewczej powinna być wykonana w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się ognia.

Ponadto obecność izolacji rur c.o. ma wpływ na charakterystykę energetyczną budynku, a ściślej rzecz ujmując, na zapisy znajdujące się w tzw. certyfikacie energetycznym. Jest to dokument, który określa zapotrzebowanie budynku na energię nieodnawialną, zarówno pierwotną, jak i końcową. Nieizolowane rury sprawią, że straty przesyłowe energii będą większe. To z kolei spowoduje pogorszenie charakterystyki energetycznej budynku, czego konsekwencją będą o wiele wyższe rachunki za ogrzewanie.

Jaki typ izolacji wybrać?

Izolacji rur dokonuje się już po montażu całej instalacji i dokonaniu próby ciśnieniowej w celu sprawdzenia, czy jest ona szczelna. Jeśli nie wykryto nieszczelności, można przystąpić do izolacji. W zależności od umiejscowienia rur zalecane jest wykorzystanie różnych materiałów. Na przykład do izolacji rur znajdujących się w kotłowni sprawdzi się otulina z pianki poliuretanowej. W pomieszczeniach użytkowych rury w zależności od ich położenia można izolować za pomocą pianki, styropianu lub tworzyw sztucznych. Tworzywa sprawdzą się szczególnie dobrze pomieszczeniach, w których panuje wilgoć. Należy również pamiętać, iż w miejscach, gdzie rury są odsłonięte i gdzie mogą pojawiać się gryzonie, nie należy stosować otuliny piankowej.

Oczywiście izolacja nie musi być widoczna. Może być ukryta razem z przewodami w bruzdach i wnękach wykutych w ścianach.