Misja

Poprawiamy komfort życia poprzez unikalne rozwiązania i stabilny rozwój.

Wizja

„W ciągu najbliższych lat Enix stanie się bardzo dobrze rozpoznawalnym w Polsce i Europie producentem rozwiązań w zakresie techniki grzewczej różnych zastosowań. Firma osiągnie sukces dzięki zdywersyfikowanemu portfelowi produktów oraz rozbudowie centrum badawczo rozwojowego pracującego nad wciąż nowymi rozwiązaniami w branży. Enix stanie się inicjatorem zmian na rynku oraz miejscem, gdzie pracownicy mogą w pełni wykorzystać swój potencjał”.

Jesteśmy solidną i rzetelną firmą, gwarantującą spokojną pracę pracownikom, profesjonalną obsługę klientom oraz partnerskie stosunki z dostawcami i kontrahentami. Pracownicy są największym atutem naszej firmy dlatego zapewniamy równe szanse zarówno młodym pracownikom, jak i starszej kadrze.

Staranny dobór rozwiązań technologicznych i funkcjonalnych zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności naszych produktów. Nasz klient może być przekonany, że kupując nasz produkt zainwestował w jakość, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju firmy żyjącej w harmonii ze środowiskiem i otoczeniem.

Staramy się by nasza Firma była:

BEZPIECZNYM MIEJSCEM PRACY

Podnosimy świadomość naszych pracowników poprzez dostarczanie odpowiedniej wiedzy o zagrożeniach w miejscu pracy oraz o sposobach ich ograniczania. Zapewniając odzież i sprzęt ochronny dbamy o to, żeby każdy z nich mógł bezpiecznie pracować na swoim stanowisku pracy.

Musimy pamiętać, że nasza praca będzie sprawna i bezpieczna jeśli zadbamy o uporządkowanie naszego miejsca pracy oraz narzędzi, którymi ta praca jest wykonywana.

DLA PRACOWNIKA

Nasi pracownicy mogą liczyć na liczne świadczenia socjalne, m.in.: dofinansowanie do imprez zbiorowych, do wypoczynku dla dzieci , bezzwrotnej zapomogi losowej (uzyskanie pomocy w trudnych sytuacjach losowych), zwrotnej pożyczki na cele mieszkaniowe oraz paczki świąteczne dla dzieci.

OTWARTA NA OTOCZENIE SPOŁECZNE

Nasza firma jest nie tylko cenionym partnerem biznesowym ale również staramy się być aktywni w innych dziedzinach poprzez wsparcie młodych ludzi, sportowców jak również udział w akcjach wspierających ludzi biedniejszych.

  • EDUKACJA

W tym roku rozpoczęliśmy współpracę z Uniwersytetem Sztuk Pięknych. Wspieramy grupę studentów z wydziału Projektowania Wzorów Przemysłowych w napisaniu pracy dyplomowej. Chcemy by wiedza naszych doświadczonych pracowników mogła przysłużyć się młodym ludziom, którzy rozpoczynają swoją ścieżkę kariery.

  • SPORT

ENIX był jednym ze sponsorów turnieju „WELCOME TO NOWA HUTA” organizowanego przez stowarzyszenie Nowy Hutnik 2010. W turnieju wystąpiły drużyny: Ferencvaros Budapeszt oraz Hutnik Kraków.

RZETELNA

Posiadamy Certyfikat Rzetelności przyznawany przez Krajowy Rejestr Długów. Dokument stanowi oficjalne potwierdzenie, że jesteśmy solidnym kontrahentem i nie posiadamy żadnych przeterminowanych zobowiązań notowanych w KRD.

PROEKOLOGICZNA

Dbałość o stan środowiska naturalnego stanowi istotną wartość dla naszej firmy. Jesteśmy członkiem Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Polityka Środowiskowa realizowana w naszej Firmie jest odpowiednia do wpływu i skali oddziaływań na środowisko i jest zgodna z obowiązującym ustawodawstwem.

Przedsiębiorstwo prowadzi działania zmierzające do ograniczenia oddziaływania na środowisko poprzez:

  • racjonalne gospodarowanie wodą, korzystanie z energii elektrycznej i innych naturalnych nośników energii,
  • selekcję powstających odpadów w zależności od ich rodzaju i w miarę możliwości powtórne ich wykorzystanie lub utylizacja,
  • minimalizację ilości zanieczyszczeń poprzez monitorowanie pyłów i gazów odprowadzanych do atmosfery oraz ograniczenie zużycia surowców i paliw,
  • promowanie wśród pracowników praktyk i zachowań przychylnych środowisku,
  • udostępniania pracownikom, wszystkim osobom pracującym dla lub w imieniu Firmy „ENIX” Polityki Środowiskowej oraz publikowania jej na stronie internetowej enix.pl

Współpracujemy z dostawcami stosującymi zasady Polityki Środowiskowej.