Wstecz

Jak dobrze wybrać grzejnik?

Aby odpowiednio dobrać grzejnik, należy wziąć pod uwagę podstawowe kwestie –  jego lokalizację, moc oraz podłączenie.              Poniżej przybliżymy te ważne pojęcia.

Aby odpowiednio dobrać grzejnik, należy wziąć pod uwagę podstawowe kwestie –  jego lokalizację, moc oraz podłączenie.              Poniżej przybliżymy te ważne pojęcia.

 

UMIEJSCOWIENIE GRZEJNIKA

Najlepszą lokalizacją dla grzejnika jest miejsce pod oknem lub ścianą zewnętrzną budynku – czyli tam, gdzie strata ciepła jest największa. Należy jednak pamiętać, że grzejniki nie powinny być narażone na bezpośredni kontakt z wilgocią, gdyż sprzyja to pojawieniu się korozji i awariom. Dlatego w przypadku grzejników zamontowanych pod oknem, należy pamiętać o odpowiedniej szerokości parapetu.

Grzejników nie należy także zasłać, gdyż oddają wtedy mniej ciepła do otoczenia. Poza tym warto wyeksponować grzejnik zwłaszcza wtedy, gdy ma on ciekawy kształt, kolor czy strukturę.

 

MOC GRZEJNIKA

Moc grzejnika powinna być dobierana przez projektantów instalacji centralnego ogrzewania, ponieważ na dobór mocy grzejnika wpływa wiele parametrów np. parametry zasilania, przenikalność cieplna ścian, wentylacja, okna itd. Warto umieć czytać parametry, przy jakich jest podawana moc grzewcza grzejników np. 70/60/20, gdzie: 70 – to temperatura zasilania, czyli temperatura wody wpływającej do grzejnika, 60 – temperatura powrotu, czyli temperatura wody wypływającej z grzejnika, a 20 – to temperatura pomieszczenia.

 

PODŁĄCZENIE GRZEJNIKÓW

Jeśli stoisz przed wymianą starego grzejnika na nowy, to najprawdopodobniej potrzebujesz grzejnika z podłączeniem bocznym B500 o rozstawie 500 mm – przyłącza wejścia i wyjścia na jednym boku, tworzą właśnie podłączenie boczne.

Jeżeli przyłącza znajdują się na dole grzejnika, mówimy wówczas o podłączeniu dolnym. Natomiast podłączenie krzyżowe, polega na lokalizacji zasilania u góry na jednym z boków, a powrotu u dołu na drugim boku grzejnika.

W przypadku budowy nowego domu lub dużego remontu instalacji centralnego ogrzewania, mamy możliwość dopasowania podłączenia do wybranego grzejnika, co znacznie poszerza pole manewru i umożliwia wybór czy zmianę miejsca, gdzie grzejnik ma być zamontowany.