Proces produkcji

Grzejniki ENIX wytwarzane są z rur i profili zimnowalcowanych ze szwem, gatunek DC01, zgodnych z PN-EN 442.

Proces produkcyjny jest podzielony na dwa główne etapy: linie produkującą surowe grzejniki oraz lakiernię z pakowaniem.

Dla uzyskania perfekcyjnego zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie grzejniki poddawane są: oczyszczaniu przez śrutowanie, odtłuszczaniu oraz fosforanowaniu. Wybrane modele z oferty poddawane są również kataforezie. Gotowy grzejnik przechodzi serię badań w certyfikowanych instytutach pod kątem spełniania normy EN 442.

I etap procesu produkcyjnego

1. Magazynowanie rur i profili

1

2. Cięcie materiału

2

3. Mycie poszczególnych elementów w myjkach ultradźwiękowych

3

4. Wykrawanie otworów w kolektorach

4

4b

5. Montaż grzejnika

5

6. Formowanie kształtu grzejnika

6

7. Lutowanie piecowe

7B

7

8. Prostowanie grzejnika

9. Szlifowanie dekli

9

10. Śrutowanie

10

11. Sprawdzanie szczelności grzejnika

11

II etap procesu produkcyjnego

12. Przygotowanie grzejnika do lakierowania

• Mycie grzejnika w myjce automatycznej,
• fosforanowanie,
• suszenie w suszarce

13. Pylenie farbą proszkową

13

13b

14. Polimeryzacja – wygrzewanie w piecu lakierniczym

15. Pakowanie i metkowanie gotowego grzejnika

14

14b

 

Grzejniki dekoracyjne / łazenkowe / ozdobne